Zábrany sme stavali 19.-23.3. z technických a iných príčin len na Hradišti. Znovu chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na stavbe zábran, pri samotnom prenášaní a

 

 

 

 

 

7. september 2013, vyvesujeme zopár búdok pre drobné dutinové hniezdiče.

2.7. 2013 Poľana, okres Myjava, doobeda. Stovky kobyliek druhu Polysarcus denticaudata skáču cez hlavnú cestu z pasienkov do blízkeho lesa.

Ďakujem priateľovi, ornitológovi, Markovi Fábrymu za tieto zaujímavé fotografie. V jednej z búdok, ktoré vyvesil v Považskom Inovci, našiel aj túto znášku 12tich vajíčok muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca).

      

29.5.2014