Prenesené obojživelníky: Bufo bufo 4263 ex., Rana spp. 481 ex., Triturus vulgaris 3023 ex.,  Hyla  arborea 3 ex., Bombina variegata 2 ex.

V rámci projektu Ochrana mizející krajinné rozmanitosti združenia Hnutí Duha sme  8.11. 2014 vysádzali ovocné stromy pri obci Petrov u Strážnice.

Pozvánka pre všetkých priaznivcov hlavových vŕb, 17. - 19. október 2014