V rámci projektu Ochrana mizející krajinné rozmanitosti združenia Hnutí Duha sme  8.11. 2014 vysádzali ovocné stromy pri obci Petrov u Strážnice.

Pozvánka pre všetkých priaznivcov hlavových vŕb, 17. - 19. október 2014

 

 Od 1.7.2014 riešime v partnerstve Hnutí Duha ČR a OZ Priatelia prírody v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku projekt s názvom "Ochrana mizející krajinné rozmanitosti". Hlavnú zásluhu na získaní projektu má Hnutí Duha ČR a projekt sa nám spoločne podarilo získať z Fondu mikroprojektov regiónu Biele Karpaty.