10.7. 2013 s Janom a Aďou prenášame desiatky vajec užovky obojkovej (Natrix natrix) zo starého hnojiska.

 

 

Užovky využili toto miesto na kladenie vajec. Hnojisko bude do vyliahnutia mláďat rozmetané po poliach. Vajcia sme aj s pôvodným substrátom preložili do drevenej bedne, umiestnili na slnečné miesto, kde kontrolujeme vlhkosť. Podľa počtu znesených vajec Jano odhaduje, že na toto miesto nakládlo vajcia 5 samičiek. Po našom príchode boli už viaceré vajcia z vrchných častí vysušené a vyžraté nejakým živočíchom. Samička, ktorú sme vyfotili na tom mieste bola dlhá 110 - 120 cm. Takú veĺkú užovku som ešte nevidel. Ako vidieť na fotke, nemala za hlavou žiadne žlté sfarbenie, len svetlejšie škvrny.

        

 

Nedeľa 18.8. 2013

Užovky sa začali liahnuť, mám z toho veľkú radosť :)

         

Na konci októbra som vysypal všetok substrát z bedne: vyliahnutých užoviek 312, nevyliahnutých 14.  

upr.4.7.2014