Základné pravidlá pri nájdení zraneného alebo opusteného živočícha:  

 

Mláďatá vtákov a cicavcov

Ak nájdeme vypadnuté holé a neoperené vtáča, zkúsime ho vrátiť do hniezda. Ak je mláďa operené a ešte nelieta , jeho rodičia budú určite niekde nablizku a starajú sa oň.  V tomto prípade ho necháme tak a vzdialime sa. V prípade, že je mláďa v ohrození - psi, mačky, autá, malé deti - vtáča prenesieme o 20 m ďalej na vyvýšené bezpečné miesto ( kriky, strom ) kde si ho rodičia nájdu. Nemusíte sa báť, že by ho neprijali, vtáky majú slabý čuch.

Veveričky, ježkovia, kuny a líšky rodia a vychovávajú svoje mláďatá v hniezdach a norách. Tieto mláďatá potrebujú pomoc len v prípade ak bolo hniezdo zničené alebo z neho vypadli, ak im uhynula matka. Mláďatá budú pískať a liezť mimo hniezdo. 

Ak nájdete zraneného alebo nelietajúceho netopiera, nechytajte ho holými rukami kvôli riziku pohryzenia. V rukaviciach alebo pomocou handry ho opatrne umiestnite do papierovej krabice, uložte do prítmia a zavolajte nám.

POZOR!

Osamotené mláďatá zajacov a srnčatá ak ležia v tráve a nepískajú, nie sú opustené. Ich matky sú niekde nablízku v okolí a chodia ich pravidelne kŕmiť. Nedotýkajte sa ich a urýchlene sa vzdialte.  Opustené srnča hlasne narieka a bezcielne chodí.

    

Našu pomoc potrebuje živočích ak:

je zranený alebo chorý ( je apatický, krváca, trasie sa)

je napadnutý parazitmi, je podchladený alebo zmoknutý

je aktívny  v dennej dobe, kedy aktívny nemá byť. Nočný živočích vo dne, zimný spáči v zimnom období - netopiere, ježko.

v prípade vtákov je neoperené mláďa mimo hniezdo, nesamostatné mláďatá cicavcov mimo hniezdo alebo noru.

mláďatá nekrmivých vtákov - bažant, prepelica, kačice a husy sú osamote a nikde nevidíme rodičov

Ak nájdete opustené mláďa a nie je zranené, radšej sa ho nedotýkajte, neodnášajte z miesta nálezu, rodičia sa k nemu vrátia. Ak si nieste istý, zavolajte nám:

0911 485 206

 

 Na záver:

Dravým vtákom nikdy nedávajte bravčové, varené ani údené mäso, ostatné surové áno, namáčané vo vode.

Zranené živočíchy prenášajte v papierovej krabici, ak sa do nej vojdú. Nikdy nie v klietke. Ako podstielku použite papier, seno alebo slamu. 

Dodržujte hygienu z dôvodu prenosu chorôb. Zraneného živočícha oddelte od svojich vlastných  zvierat aj od detí.

 

Za drvivú väčšinou zranených  živočíchov môže človek: úrazy vtákov na elektrických vedeniach, nárazy do skla, zrážky s autami, sú postrelené alebo otrávené.  Aj z tohto dôvodu máme zvieratám čo vracať.

1.4.2014 Cerová časť Lieskové, poľovníci miestneho združenia našli nad obcou uhynuté 2 ex. orliaka morského !!! 

 

19.7. 2013 sme si prevzali nelietajúce mláďa dážďovníka tmavého (Apus apus).

 

    Jež východný (Erinaceus concolor) je všeobecne známy živočích z radu hmyzožravcov.

 

 

 

10.7. 2013 s Janom a Aďou prenášame desiatky vajec užovky obojkovej (Natrix natrix) zo starého hnojiska.

 

Podkategórie