Občianske združenie Priatelia prírody bolo založené v roku 2011. Zakladajúci členovia sa venujú ochrane prírody už od polovice 80.tych rokov, v tej dobe ako členovia SZOPK (Slovenský zvaz ochrancov prírody a krajiny). Vo svojej činnosti sa venujeme predovšetkým praktickej ochrane prírody: ochrana biotopov a živočíchov, podpora trvalo udržatelného rozvoja a enviromentálna výchova mládeže. Sme členovia Koalície proti palmovému oleju.

Od januára 2016 prevádzkujeme záchrannú stanicu pre volne žijúce živočíchy v Brezovej, časť Žriedlová dolina. Veľkú zásluhu na tom, že máme kde dávať zvieratá má náš priateľ Martin Poláček. Pracovníci jeho firmy sponzorski postavili  dve voliéry. Ďakujeme !!! 

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám rôznym spôsobom pomáhajú v našej činnosti.

 

                     

 

Ďakujem priateľom za poskytnuté fotografie, mená sú na každej fotke, okrem T. Bédiho, krakle belasé na hlavnej lište.