Táto búdka je určená pre nasledovné druhy: holub plúžik, kavka tmavá, krakľa belasá, výrik obyčajný, pôtik kapcavý a kuvičok vrabčí. Rozmer dna je 20x20 cm, výška 30-40 cm. Veľkosť vletového otvoru je 60 - 90 mm. Búdka podobných rozmerov 25x25x40 cm je určená pre dudka chochlatého. Vletový otvor Ø 65 mm.

  Bewohner Wiedehopf, Hohltaube, Raufußkauz, Sperlingkauz, Zwergohreule, Dohle und Blauracke. Brutinnenraum 20x20x30-40 cm, Fluglochweite Ø 60-90 mm. Bewohner Wiedehopf, Brutinnenraum 25x25x40 cm, Fluglochweite Ø 65 mm.

Krakle na ostrove ...   

http://novezamky.sme.sk/c/5865484/krakle-na-ostrove-dostali-tridsat-novych-domcekov.html

 

4.5.2013