Búdka s veľkým vletovým otvorom je určená pre tieto druhy: žltochvost domový, muchár sivý, trasochvost biely a červienka obyčajná.

Podobný typ využívajú aj trasochvost horský a vodnár potočný. Pre ne vyvesujeme búdky pri potokoch pod mosty.

  Bewohner Hausrotschwanz, Grauschnäpper, Bachstelze und Rotkehlche, ähnliche Nistkasten ist auch für Schafstelze und Wasseramsel.

   

4.5.2013