Búdka je určená pre tieto druhy: sýkorka bielolíca, uhliarka, belasá, hôrna, chochlatá, čiernohlavá, vrabec domový a poľný, muchárik bielokrký a žltochvost hôrny. Vletový otvor má Ø 26-28 mm pre menšie druhy sýkoriek, Ø 32-35 mm pre ostatné sýkorky a vrabce, oválny otvor pre muchárika a žltochvosta.

  Bewohner Kohlmeise, Sumpfmeise, Blaumeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Halsbandschnäpper, Trauerschnäpper, Feldsperling und Haussperling. Fluglochweiten Ø 26-28 mm, Ø 32-35 mm und oval.  

 

         

 

Júl 2013 - nové úpravy na búdkach, jednoduché otváranie, ľahké čistenie a kontrolovanie, materiál použitý na strechu značne predlžuje ich životnosť :

               

         

upr.13.10.2014