Hniezdne podložky z vŕbového prútia pre dravce a sovy.

   Weidenkörbe für Greifvögel und Eulen.

             

   

 upr.29.12.2014