Búdku pre kuvika zhotovujeme v dvoch variantách. V prvom prípade búdku vyvesujeme do vnútra budov, vletový otvor je oplechovaný proti vniknutiu kuny. Druhá varianta je určená k vyveseniu na stromy, strecha je oplechovaná, dvojitý vletový otvor je neprístupný dospelej kune.

 Bewohner Steinkauz. Nistkasten sind 2 Varianten. 1. Variante - auf dem Gebäude. 2. Variante - auf dem Baum.

 

               

             

         

 4.5.2013