28.6. 2016, naša štvrtá akcia v rámci projektu Spoznávaj živočíchy v okolí svojho mesta, sa konala v Základnej škole Milana Rastiskava Štefánika na Košariskách. 

V peknom prostredí na dvore školy sme začali významom vtáctva v prírode. Nasledovalo poznávanie jednotlivých druhov podľa obrázku. Tu preukázali deti veľmi dobré vedomosti, okrem bežných druhov žijúcich v ich okolí,  poznali aj niektoré menej známe. Potom sme k jednotlivým druhom púšťali ich spev. Ďalej sme sa venovali vtáčim búdkam a umelým hniezdam z vrbového prútia, prečo ich vyvesujeme, aké typy poznáme. Pretože občianske združenie prevádzkuje záchrannú stanicu pre volľne žijúce živočíchy, venovali sme sa aj tejto téme, čo spraviť ak nájdete zranenéhp vtáčika, ježka alebo netopiera. V poobedňajších hodinách sme naložili na vozík rebrík, búdky a vybrali sme sa do blízkeho lesa, do CHKO Malé Karpaty. Tu sme deti vyskúšali ich znalosti určovať vtáky v prírode, aj podľa spevu aj pomocou ďalekodľadu. Nakoniec sme vyvesili vtáčie búdky a pobrali sme sa späť do školy.

Ďakujeme manželom učiteľom pani Janštovej a pánovi Janštovi za príkladnú činnosť pri výchove detí vo vzťahu k prírode !!!

 

Projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.