Pre nepriazeň májového počasia sme druhú akciu v rámci projektu Spoznávaj živočichy v okolí svojho mesta organizovali 2.6. 2016.

 

Tento raz sme sa spolu s deťmi a pani riaditeľkou Mgr. Helenou Stupavskou zo Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom venovali obojživelníkom. Pri obci sa nachádza významný močiarny biotop, ktorý poskytuje vhodné podmienky pre život a rozmnožovanie obojživelníkov, plazov a viac ako 70 druhom vtákov. My ho nazývame jednoducho Močariny. Na tejto lokalite sme deťom vysvetlili význam obojživelníkov pre život v prírode, vyskúšali sme ich ako poznajú jednotlivé druhy žiab a mlokov žijúcich u nás. Ďalej sme sa venovali spôsobu rozmnožovania, zimovania a migrácie žiab. Práve v tejto lokalite od roku 2011 prenášame obojživelníky cez komunikáciu v období jarnej migrácie. V rokoch 2011-2016 sme tu preniesli spolu na úseku 400 m 25.820 ex. Na názornej ukážke živých žubrienok v akváriu a pomocou fotografii sme sa venovali spôsobu rozmnožovania žiab, od vajíčok cez žubrienky, po dospelé jedince. Práve táto činnosť vidieť žubrienky v bezprostrednej blízkosti bola pre deti najzaujímavejšia. Ďalej sme sa venovali zvukom, podľa ktorých sa určujú jednotlivé druhy. Za pomoci diktafónu sme im prehrávali základné druhy žiab. Na záver sme pozorovali žubrienky v ich prirodzenom prostredí.

Projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.