2.5. 2016 sme organizovali s MŠ D.Jurkoviča v Brezovej prvý blok aktivít v rámci projektu Spoznávaj živočíchy v okolí svojho mesta.

 

Na úvod sme deti vyskúšali z ich znalostí poznávať vtáky podľa kresby na plagáte, naučili sme ich poznávať základné druhy vtákov, ktoré môžu vidieľ vo svojom okolí bydliska, okolo materskej školy, aj tu, na okraji lesa, v časti nazývanej Zadná dolinka. V ďalšej časti sme deťom ukázali ako sa pozorujú vtáky vo svojom životnom prostredí pomocou ďalekohľadu. Najskôr si vyskúšali zameranie a zaostrovanie na statické predmety, tí zručnejší aj na pohybujúce sa vtáky v našom okolí. Táto činnosť bola pre ne veľmi zaujímavá, pretože prevažná väčšina z nich ešte s ďalekohľadom nepracovala.

Posledná činnosť bola praktická ukážka vyvesovania vtáčich búdok v lese. Deti si svoje búdky poznali, pretože v predchádzajúcom týždni na hodinách výtvarnej výchovy a v jedno popoludnie spolu s rodičmi si búdky sami natierali. Deťom sme vysvetlili prečo sa vtákom pomáha vyvesovaním búdok, o význame a ich nezastupiteľnom mieste v našej krajine.

Projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.