16.10. 2015 nám bol poskytnutý grant na podporu projektu " Spoznávaj živočíchy v okolí svojho mesta" od Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

 Projekt bude prebiehať od 15.10. 2015 do 31.8. 2016. Hlavným cieľom nášho projektu je formou zážitkového učenia vysvetliť ďeťom, že kazdý živočích má svoje nenahraditeľné miesto v prírode. Počas našich akcií deti spoznajú živočíchy v blízkosti svojho svojho bydliska, dozvedia sa základné informácie o ich živote, význame. Pomocou praktických ukážok sa naučia ako aj ony môžu pomáhať živočíchom a prírode, čo bude mať v konečnom dôsledku veľký význam  pre všetkých ľudí a životné prostredie.

Cieľom všetkých aktivít je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy v materských a základných školách, ktorá má nezastupiteľné miesto pri vzdelávaní budúcich generácií. Počas projektu bude zorganizovaných 5 tematických blokov, počas ktorých sa budú deti zapájať do aktivít - pozorovanie vtákov ďalekohľadom, vlastná výroba vtáčich búdok, hniezda pre dravé vtáky, výstavba hmyzieho hotelu, dozvedia sa o význame obojživelníkov priamo na lokalite, vyskúšajú si pracovať s batdetectorom a budú sa učiť spoznávať hlasy nočných vtákov.

Časový plán projektu:

máj 2016 MŠ Brezová po Bradlom, D. Jurkoviča - vtáky + výroba vtáčich búdok

máj 2016 ZŠ Hradište pod Vrátnom - obojživelníky

Jún 2016 ZŠ Košariská - vtáky + výroba hniezda

Jún 2016 MŠ Brezová po Bradlom, D. Jurkoviča - hmyzí hotel

August 2016 CVČ Brezová pod Bradlom - nočné vtáky a netopiere

 

Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na uvedený projekt.