Od 1.7.2014 riešime v partnerstve Hnutí Duha ČR a OZ Priatelia prírody v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku projekt s názvom "Ochrana mizející krajinné rozmanitosti". Hlavnú zásluhu na získaní projektu má Hnutí Duha ČR a projekt sa nám spoločne podarilo získať z Fondu mikroprojektov regiónu Biele Karpaty.

 

 

  

                                                                                          

 

V slovenskej časti projektu nás čaká zrealizovať víkendovku, na ktorej by sme radi na niektorej lokalite hlavových vŕb v okresoch Piešťany, Trnava, Galanta alebo Dunajská Streda vykonali nasledovné:

 - poskytli priestor pre stretnutie ľudí, ktorých zaujíma fenomén hlavových vŕb, na ne naviazanej biodiverzity, kultúrnej hodnoty a ochrany tohto jedinečného prvku v krajine

 - zorganizovali pásmo prednášok (v piatok)

 - orezom pomohli vybranej lokalite (v sobotu)

 - zorganizovali workshop a naučili seba a miestnych ľudí, na čo sú hlavové vŕby dobré a ako sa z nich získaný materiál dá využiť (v nedeľu)

 Našim cieľom je pomôcť vybranej lokalite a na ňu viazaným druhom, rozšíriť poznatky o rozšírení hlavových vŕb na Podunajsku a dolnom Považí, poskytnúť priestor pre výmenu odborných znalostí a praktických skúseností, v miestnej komunite poukázať na tradičné hodnoty kultúrnej krajiny.

 Ďalej v rámci projektu plánujeme: 

 - doplniť mapovanie hlavových vŕb o nové dáta a rozšíriť tak databázu na ktorej pracujú a pracovali naši kolegovia a kamaráti

 - propagovať tematiku prostredníctvom tlačovej správy a aspoň dvoch článkov 

 - komunikovať so samosprávami a miestnou komunitou na lokalite, kde víkendovku zrealizujeme 

 - Hnutí Duha ČR ďalej v rámci projektu zrealizuje i ďaľšie víkendovky, na ktorých by sme sa radi zúčastnili a naučili sa niečo nové. 

   

Náš tím a kontakty:

Jirko Hološka, 0905 267 153, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Martin Dobrý, 0903 690 546, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Eliška Kvitová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

20.8.2014