Zábrany sme stavali 19.-23.3. z technických a iných príčin len na Hradišti. Znovu chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na stavbe zábran, pri samotnom prenášaní a

 

 

priateľom zo správy CHKO Záhorie za kusisko pevnej fólie !!! 

Výsledky: Bufo bufo 4283 ex., Rana spp. 241 ex., Bombina variegata 1 ex., Triturus vulgaris 998 ! ex., spolu 5529 ex. Zábrany sme rozobrali 5.4. 

   

1.4. navštívili lokalitu pri Hradišti deti z MŠ D. Jurkoviča z Brezovej. Oboznámili sme ich s našou činnosťou, pozreli si naživo ropuchu bradavičnatú a samozrejme neďalekú bobriu hrádzu.

3.5.2014