7. september 2013, vyvesujeme zopár búdok pre drobné dutinové hniezdiče.

 

Tie s najmenším otvorom sú pre malé druhy sýkoriek (belasá, chochlatá), s väčším otvorom pre ostatné sýkorky a vrabce. To aby sme zvýhodnili konkurenčne slabšie druhy sýkoriek. Búdky s oválnym otvorom obsadzujú mucháriky a žltochvost hôrny.