2.7. 2013 Poľana, okres Myjava, doobeda. Stovky kobyliek druhu Polysarcus denticaudata skáču cez hlavnú cestu z pasienkov do blízkeho lesa.

 

Za oznámenie tejto zaujímavej udalosti ďakujeme pánovi Ľubovi Gabrižovi, ktorý v tom čase tadial prechádzal. Na druhý deň sme lokalitu navštívili, po kobylkách na ceste ani stopy. Na okraji pasienku sme našli pár jedincov, všetko boli samčekovia. 

      

 13.7.2013