Pre nepriazeň počasia sme zábrany stavali až 7.-8. apríla, z toho vyplynulo veľmi krátke obdobie ťahu a vysoké počty prenesených jedincov v jednotlivých dňoch. 

 

Ďakujeme všetkým priateľom z Brezovej a Cerovej za pomoc pri budovaní zábran, priateľom zo správy CHKO Záhorie za odbornú spoluprácu a opravu hrádze na jazierku :)

Hradište: ropucha bradavičnatá 2509 ex., hnedo sfarbené skokany 361 ex., rosnička zelená 3 ex., kunka žltobruchá (Bombina variegata) 2 ex., mlok bodkovaný 193 ex., spolu 3068 ex.

Cerová: ropucha bradavičnatá 279 ex., hnedo sfarbené skokany 1 ex.

Zábrany sme rozoberali 21.4. Graf znázorňuje počty jedincov zachytených v jednotlivých vedrách na Hradišti (okrem kunky a rosničky).

          

 

 

 12.5.2013