Obojživelníky sme prenášali na rovnakých miestach ako v roku 2011. Skúsenosti z minulého roku nám pomohli vybudovať zábrany ešte účinnejšie.

 

Ťah prebiehal dlhšie, s menšími počtami jedincov v jednotlivých dňoch. Spôsobilo to chladnejšie a suché počasie. V posledných dňoch prenosu sa začali ropuchy vracať späť do lesa, z toho dôvodu sme zábrany rozobrali.

V období 19.3. – 21.4. 2012 bolo na lokalite Hradište prenesených 2533 jedincov, z čoho boli ropuchy bradavičnaté 1683 ex., hnedo sfarbené skokany 133 ex., mlok bodkovaný 716! ex. a 1 ex. kunka, Bombina sp.  Na úseku dlhom 402 m sme zakopali 23 vedier. Po skúsenostiach z predchádzajúceho roku sme úsek rozdelili na dve časti. Od obce Hradište po križovatku ciest do kameňolomu sme vedrá osadili vo väčších vzdialenostiach, na druhom úseku hustejšie. Červené šípky na mape ukazujú v ktorých miestach sme ešte nachádzali usmrtené ropuchy. Smerom k Hradišťu až na okraj obce ich bolo menej, viac jedincov sme nachádzali smerom na Brezovú, v úseku dlhom cca 200 m. Tam sa nachádzajú ďalšie vodné plochy, kde sa obojživelníky rozmnožujú. Graf znázorňuje počty jedincov zachytených v jednotlivých vedrách (okrem kunky).

Na lokalite pri Cerovej sme preniesli v tom istom období celkovo 781 jedincov, z toho boli ropuchy bradavičnaté 777 ex., hnedo sfarbené skokany 3 ex., rosnička zelená 1 ex.

         

 4.5.2013