V archíve som našiel zopár fotiek z 90tych rokov. V susedných krajinách ležiacich od nás na západ, v tých rokoch už naprávali brutality napáchané na prírode. 

 

 

U nás, v roku 1990 vodohospodári stihli ešte "pomôcť " potoku Brezovke a močaristým lúkam pri Hradišti. Žiaľ, pôvodný stav krásnych meandrov potoka som už nestihol zachytiť.

              

14. apríl 2013. Takto vyzerá potok Brezovka a Močariny pri Hradišti po 23 rokoch. Na fotografii v strede vidieť ako korene jelše spevňujú breh, zatial čo betónové tvárnice (vyrobené v tých rokoch v Hradišti) podomiela voda.

            

 Ohľadom revitalizácií vodných tokov a problému povodní odporúčame navštíviť tieto stránky:

http://hnutiduha.cz/temata/povodne-krajina

http://www.gaslines.cz/view.php?nazevclanku=aktualni-trendy-reseni-revitalizaci-vodnich-toku&cisloclanku=2011020002

http://www.povodne.sk/sk/multimedia/dokumentarne-filmy