V dňoch 16.3. – 19.4. 2011 sme uskutočnili prenos chránených obojživelníkov cez komunikáciu v dvoch najkritickejších lokalitách v našom okolí. 

 

Výstavba zábran prebehla cez víkend 16.-17. marca. Na stavbu zábran sme použili plastovú fóliu a drevené kolíky. Fólia bola zahrnutá zemou, aby sa nemohli žaby podhrabať. Do zeme boli zakopané vedrá, ktoré slúžili ako pasce. V dne vedra je diera, aby v prípade dažďa mohla voda odtekať. Vedrá sme vyberali denne v ranných hodinách, pri silnejšej migrácii dvakrát za deň. 

Prvá lokalita bola medzi obcami Cerová a Jablonica. Na tomto úseku bolo natiahnutej cca 300 m fólie. Za uvedené obdobie sme preniesli 850 ex. ropúch bradavičnatých a 10 ex. hnedo sfarbených skokanov. 

Na druhej lokalite pri Hradišti pod Vrátnom sme na úseku dlhom 400 m preniesli viac ako 2.500 obojživelníkov (ropuchy bradavičnaté cca 2.500 ex., mloky bodkované 18 ex., rosnička zelená 1ex., hnedo sfarbené skokany 70 ex. a kunky 2 ex. Bombina sp.)

Naša činnosť na Hradišti ležala jednému človeku v žalúdku, samozrejme vieme o koho išlo, počas jarného obdobia sme našli dva razy rozbitú hrádzu na jazierku, do ktorého sme nosili obojživelníky. Dňa 10.4. 2011 sme napočitali na brehoch 85 uschnutých "kolies" vajec hnedo sfarbeného skokana, čo je pri priemernom počte 1750 ks v jednom cca 150.000 ks vajičok. 

               

 4.5.2013